Found This Hidden Gem | The Bao Tang Ao Dai Museum

VIETNAM | Found This Hidden Gem | The Bao Tang Ao Dai Museum | Absolutely Breathtaking

aodai #baotangaodai #museum #hochiminh #vietnam #history

We took a Grab and visited a lost but forgotten museum, which is actually off the beaten track. What a gem we found.

Located in a space of 20,000 square meters, the Ao Dai Museum is the result of 12 years of hard work embellishing the four sides of the river into a luxurious Vietnamese cultural space rich in nature and deep tradition.

The artifacts are displayed in the architecture of the ancient wooden houses collected from Quang Nam land, restored by the craftsmen of Kim Bong carpentry village. The Ao Dai Museum belongs to the Department of Culture and Sports of Ho Chi Minh City, is part of the system of Vietnamese museums and is a museum dedicated to displaying, preserving, researching, collecting, storing documents. , images and artifacts of Vietnamese Ao Dai from the time of its establishment, associated with the history of national construction and defense of Vietnamese women illustrious in military, diplomacy, society, culture, education, health, commerce, art …

The Ao Dai Museum not only preserves, but also promotes the core values ​​into the real life of the era in the movement of continuous development, integration and contribution to the diversified civilization with cultures. world.

Located: 206/19, 30 Long Thuận, Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh 70000

Tọa lạc trong không gian rộng 20.000 mét vuông, Bảo tàng Áo dài là kết quả của 12 năm miệt mài tôn tạo bốn bề sông nước thành một không gian văn hóa Việt sang trọng đậm chất thiên nhiên, sâu lắng truyền thống.
Các hiện vật được trưng bày trong kiến trúc nhà rường xưa bằng gỗ quý được sưu tầm từ vùng đất Quảng Nam, do chính các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng phục hiện. Bảo tàng Áo Dài trực thuộc Sở Văn hóa – Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong hệ thống các bảo tàng Việt Nam và là bảo tàng chuyên đề trưng bày, bảo quản và nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Áo Dài Việt Nam từ lúc hình thành, gắn liền lịch sử dựng nước và giữ nước của những người phụ nữ Việt Nam lẫy lừng trong quân sự, ngoại giao, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại, nghệ thuật …
Bảo tàng Áo Dài không chỉ bảo tồn, còn phát huy các giá trị cốt lõi vào đời sống thực tế của thời đại trong sự vận động phát triển không ngừng, hòa nhập và góp phần vào sự đa dạng văn minh với các nền văn hóa thế giới.

Join our journey as Amy, Oanh & Scott, travel, cook, shop, and talk about beauty & fashion

Checkout our blogs @ http://www.2girls1adventure.com

SUBSCRIBE to Our YouTube Channel Of 2 Girls 1 Adventure

YouTube – https://www.youtube.com/c/2girls1adventure

And be sure to follow and subscribe to our other social media accounts below

Dailymotion – https://www.dailymotion.com/ameliaandoanhinvietnam
Facebook – https://www.facebook.com/2girls1adventure
Instagram – https://www.instagram.com/ameliaandoanhin
Twitter – https://twitter.com/AmeliaVietnam
TikTok – https://www.tiktok.com/@ameliaandoanh
Metacafe – https://www.metacafe.com/channels/amelia-and-oanh/